O mnie

Home / o mnie

Sebastian Kaleta

Wiceminister sprawiedliwości
Poseł na Sejm RP z Warszawy
Urodziłem się w 1989 roku, dzieciństwo spędziłem w Wierzbicy małej miejscowości w powiecie chełmskim. W 2008 roku przeprowadziłem się do Warszawy i podjąłem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyłem z wyróżnieniem w 2013 roku.
W 2017 roku ukończyłem aplikację i po zdaniu egzaminu zawodowego zostałem radcą prawnym.

W czasie studiów aktywnie angażowałem się w życie akademickie pełniąc szereg funkcji w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, a także sprawowałem funkcję członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 do 2016 roku kierowałem jako Prezes stowarzyszeniem Młodzi dla Polski. Młodzieżową organizacją patriotyczną,
w ramach której w całej Polsce przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów kulturalnych, naukowych, dydaktycznych, a także szereg akcji społecznych np. upamiętniających Żołnierzy Wyklętych.

Od 2015 roku współpracuję z Ministerstwem Sprawiedliwości – początkowo jako rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości, a od 2017 jako członek, a następnie zastępca przewodniczącego Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

W czerwcu 2019 roku zostałem powołany na funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Przewodniczącego Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

W wyborach samorządowych głosami ponad 14 tysięcy mieszkańców Pragi Południe oraz Rembertowa zostałem wybrany Radnym Warszawy. W Radzie zasiadałem w komisjach zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami, integracją europejską oraz sportem.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku startując z okręgu warszawskiego uzyskałem niemal 25 tysięcy głosów.

W ostatnich wyborach parlamentarnych głosami 17 459 Polaków zostałem wybrany Posłem na Sejm Rzeczypospolitej.

Sebastian Kaleta

Organizacje pozarządowe

Czas studiów poświęciłem jednak nie tylko na naukę. Aktywnie angażowałem się w życie społeczne i polityczne. Pełniłem szereg funkcji w samorządzie studenckim. W 2012 roku wspólnie z kilkunastoma przyjaciółmi założyliśmy organizację studencką „Młodzi dla Polski”. Do 2016 roku byłem jej prezesem. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt projektów patriotycznych i edukacyjnych. To dzięki naszym staraniom w Warszawie wreszcie stanął pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Jestem naprawdę dumny z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć.

Praca i służba publiczna

Komisja Reprywatyzacyjna

Od 2015 roku współpracuję z Ministerstwem Sprawiedliwości – początkowo jako jego rzecznik prasowy, a od 2017 jako członek, a następnie zastępca przewodniczącego Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Blisko współpracuję z wiceministrem Patrykiem Jakim.

W ostatnich wyborach samorządowych głosami ponad 14 tysięcy mieszkańców Pragi Południe oraz Rembertowa zostałem wybrany Radnym Warszawy. W Radzie zasiadam w komisjach zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami, integracją europejską oraz sportem.

Sebastian Kaleta © All rights reserved.