O mnie

Sebastian Kaleta

Wiceminister sprawiedliwości
Poseł na Sejm RP z Warszawy
Urodziłem się w 1989 roku na Chełmszczyźnie. Dzieciństwo spędziłem w Wierzbicy, w wolnych chwilach kopiąc piłkę jako trampkarz w lokalnym klubie Ogniwo. W 2008 roku ukończyłem I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i przeprowadziłem się do Warszawy, żeby podjąć studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, które z wyróżnieniem ukończyłem w 2013 roku. W 2017 roku ukończyłem aplikację i po zdaniu egzaminu zawodowego zostałem radcą prawnym.

Doświadczenie

Organizacje pozarządowe
Czas studiów poświęciłem jednak nie tylko na naukę. Aktywnie angażowałem się w życie społeczne i polityczne. Pełniłem szereg funkcji w samorządzie studenckim. W 2012 roku wspólnie z kilkunastoma przyjaciółmi założyliśmy organizację studencką "Młodzi dla Polski". Do 2016 roku byłem jej prezesem. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt projektów patriotycznych i edukacyjnych. To dzięki naszym staraniom w Warszawie wreszcie stanął pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Jestem naprawdę dumny z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć.

Praca i służba publiczna

Komisja Reprywatyzacyjna
Od 2015 roku współpracuję z Ministerstwem Sprawiedliwości - początkowo jako jego rzecznik prasowy, a od 2017 jako członek, a następnie zastępca przewodniczącego Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Blisko współpracuję z wiceministrem Patrykiem Jakim.

W ostatnich wyborach samorządowych głosami ponad 14 tysięcy mieszkańców Pragi Południe oraz Rembertowa zostałem wybrany Radnym Warszawy. W Radzie zasiadam w komisjach zajmujących się infrastrukturą i inwestycjami, integracją europejską oraz sportem.