Zaznacz stronę

O MNIE - SEBASTIAN KALETA

Kilka słów o sobie

 

Pisanie o sobie to jedna z najtrudniejszych form literackich, przynajmniej dla mnie. Zatem, urodziłem się w 1989 roku na Chełmszczyźnie. Całe dzieciństwo mieszkałem w gminie Wierzbica. Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. W 2008 roku postanowiłem ruszyć do Warszawy.

Podjąłem studia na prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończyłem z wyróżnieniem w 2013 roku. To jednak nie koniec mojej ścieżki edukacji, gdyż od stycznia 2014 roku jestem aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zdobywanie prawniczych szlifów zakończyłem wiosną 2017 kiedy przystąpiłem z wynikiem pozytywnym do egzaminu na radcę prawnego. Dzięki temu w czerwcu 2017 mogłem złożyć ślubowanie radcy prawnego.

Zawsze interesowałem się sportem. Grałem w piłkę nożną od trampkarza w lokalnym klubie Ogniwo Wierzbica, w liceum grałem również w koszykówkę. Sport to moja „najstarsza” pasja, którą pielęgnuję do dziś. Nie zawsze wyczynowo, ale jestem zapalonym kibicem i staram się moje pozostałe aktywności dopasowywać do potrzeb sportu, stąd się wzięło zainteresowanie prawem sportowym.

Od gimnazjum odkryłem w sobie pasję społecznika, którą rozwijałem zarówno w liceum, jak i na studiach. Tak jest do dzisiaj, gdzie przede wszystkim skupiam swoją działalność w stowarzyszeniu Młodzi dla Polski, któremu od powstania w 2012 roku mam przyjemność kierować.

Już w pierwszych latach edukacji moim ulubionym przedmiotem była historia, a przy okazji wyborów w 2001 roku stałem się również pasjonatem polityki. Startowałem w różnorodnych olimpiadach (nawet z sukcesami), dlatego postanowiłem podjąć studia prawnicze. W ten sposób związałem wiele swojego czasu z prawem.

Podczas studiów aktywnie angażowałem się w życie uczelni. Pełniłem szereg funkcji w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, z których najbardziej istotne to funkcje członka Senatu UW, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW oraz Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW.

W 2012 roku razem z gronem bliskich znajomych, również zaangażowanych w życie studenckie na UW, założyliśmy organizację Młodzi dla Polski. Przez kilka lat udało nam się zbudować jedno z najciekawszych środowisk patriotycznych w Polsce, którego największym atutem jest pasja, zaangażowanie i szereg oryginalnych i ważnych projektów.

Najnowszym wyzwaniem jest podjęcie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od lutego 2016 roku do czerwca 2017 roku pełniłem funkcję rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości. W maju 2017 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał mnie w skład Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, zwanej Komisją Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji w Warszawie.  Reprywatyzacja warszawska to od kilku miesięcy moje najbardziej odpowiedzialne i pochłaniające każdy dzień zadanie.

Ciąg dalszy tego wpisu z pewnością nastąpi.